Paranormal Society World

The European Association Of Exorcism And Demonology

Teaching The Living

Research And Understanding

Only for donations!


Board members

Algemene voorwaarden Gert J. Brouwer 2020
Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Gert J. Brouwer, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda en gelden voor alle door Gert J. Brouwer, KvK 20164116, Breda, Netherlands

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.gertjbrouwer.com. Met uw bezoek aan deze website en/of uw gebruik van de op of via deze website verstrekte informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. De toegang tot deze website door minderjarigen is aan de toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers (zoals bijvoorbeeld de ouders) onderworpen. Indien u niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze voorwaarden, dient u deze Website niet te bezoeken en/of Informatie niet te gebruiken.

Over Gert J. Brouwer

Deze Website is samengesteld door de eigenaar van de website, Gert J. Brouwer contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een afspraak wordt er tijd voor u gereserveerd. De afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak worden afgezegd. Is dat niet het geval dan worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Mocht het ergens anders op de website anders vermeld staan dan gelden deze als voorwaarden.

Telefonische, Skype en email consulten staan alleen bij een vooruitbetaling via de bank. Zodra de betaling binnen is kan de afspraak gepland worden.

U kunt rechtstreeks een afspraak maken bij Gert J. Brouwer via telefoon of email. Via de telefoon kan dat van maandag tot donderdag. Uitzondering bij vakantie of feestdagen. Alleen afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden, geen hulp gesprekken of andere langdurige communicatie. Hiervoor dient er een afspraak gemaakt te worden.

Over de website

De Informatie heeft uitsluitend betrekking op het beschreven staat op deze website, of dicht liggende doeleinden. Het gebruik van de informatie is voor uw eigen rekening en risico. De website en de informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op enig moment actueel, juist en/of volledig is Gert J. Brouwer probeert deze website virusvrij te houden en of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Bent u van mening dat er een onjuistheid staat in de website? Laat het ons dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene voorwaarden Gert J. Brouwer 2020
Deze Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Gert J. Brouwer, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.

Wijzigingen

Gert J. Brouwer kan de Informatie, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan in zodra deze op de website worden vermeld. De bepalingen onder “toepasselijkheid” zijn van overeenkomstige toepassing.

Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij Gert J. Brouwer of haar opdrachtgevers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de informatie en/of de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, ook niet voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of voor zover anderszins toegestaan onder dwingend recht. Bij twijfel hierover kunt u altijd contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Als u ons informatie verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail, geeft u ons daarmee het recht om die informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor uw nadere toestemming is vereist of een nadere vergoeding verschuldigd is.

Beperking Aansprakelijkheid

Gert J. Brouwer aanvaardt geen aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de website - waaronder de werking en/of het gebruik van, en de informatie - waaronder het gebruik ervan.

Links naar derden

De Website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Gert J. Brouwer kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Over u

U verbindt zich ertoe deze website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Uw houding en gedrag dienen in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zult u geen handelingen verrichten die Paranormal Society World, op welke wijze dan ook, kunnen schaden.

Online Communicatie

Het is mogelijk dat berichten die u per e-mail aan Gert J. Brouwer verstuurt niet veilig zijn Gert J. Brouwer staat er niet voor in als u email met gevoelige informatie verkeert stuurt of een virus bevat. Gert J. Brouwer zal bij virus identificatie de email verwijderen zonder te bekijken. Indien u er voor kiest berichten per e- mail aan Gert J. Brouwer te versturen, aanvaardt u het risico dat deze berichten door derden kunnen worden onderschept, misbruikt en gewijzigd Gert J. Brouwer garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken daarvan.

Gert J. Brouwer is vrij om afspraken niet aan te gaan met een cliënt.

Toepasselijk Recht

Onder voorbehoud van alle rechten.

Gert J. Brouwer - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gert J.

Gert J. 'Ursinho'

Demonologist, paranormal researcher, Founder P.S.W. and T.E.A.O.E.A.D.

Simon

Simon 'The Viking'

Lead-Investigator, Co-Founder, Board member P.S.W. & T.E.A.O.E.A.D.

Tessa

Tessa 'Fascination'

Assistant-Demonologist, Co-Founder, Board member P.S.W. & T.E.A.O.E.A.D.

Peter

Peter 'The Drive'

Investigator, Family Member

Patricia

Patricia (In Silence)

Investigator

Vicki

Vicki 'Vixster'

Paranormal Researcher International Consultant

Paul

Paul 'The Lord'

Paranormal Investigator International Consultant

Nigel

Nigel 'The Web'

Paranormal Specialist, Member of T.E.A.O.E.A.D.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.